ประวัติรถโพถ้อง

รถโพถ้อง มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึงรถสองแถวโดยสารประจำทางที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดภูเก็ต มีโครงประกอบด้วยไม้ที่ทาสีสันสวยงามสะดุดตาและไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นพาหนะหลักสำหรับใช้ในการสัญจรของชาวภูเก็ต (เดลินิวส์, 2560) สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และวีถีชีวิตเฉพาะถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการเดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รถโพถ้องภูเก็ตเป็นการเดินทางที่สะดวก ค่าโดยสารราคาถูก เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดเส้นทางที่มีความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมในแต่ละเส้นทาง นอกจากนี้การไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการนำรถสองแถวโดยสารประจำทางมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารของจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นการทำนุบำรุงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาไปอย่างยั่งยืน

จำนวนสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)

  สายที่ 1: ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี–วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

95%

  สายที่ 2: ตลาดสี่มุมเมือง – ซุปเปอร์ชิป

75%

  สายที่ 3: สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 – ตลาดสดดาวน์ทาวน์

60%

  สายที่ 4: สะพานหิน – เกาะสิเหร

85%

  สายที่ 1: ดาวน์ทาวน์ - อ่าวฉลอง

68%

  สายที่ 2: ดาวน์ทาวน์ – กมลา

80%

  สายที่ 3: ดาวน์ทาวน์ – หาดราไวย์

75%

  สายที่ 4: ดาวน์ทาวน์ – ป่าตอง

85%

***หมายเหตุ: จำนวนครั้งการสแกนคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2561

แผนที่เส้นทางการเดินรถประจำทางสาธารณะ (รถโพถ้อง)

เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะจังหวัดภูเก็ตของภาครัฐและภาคเอกชน

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าทั้งบนบกและในท้องทะเล ดังคำขวัญที่ว่า “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”

ประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่

ชายหาด

สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยว

ตลาดกลางคืน/แหล่งช้อปปิ้ง

แหล่งช้อปปิ้งในยามราตรีที่เน้นรูปแบบการตกแต่งสไตล์แตกต่างกันไป เต็มไปด้วยร้านค้า และ
ร้านอาหาร

นันทนาการ

แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ

พิพิธภัณฑ์

สถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ภาพกิจกรรม

ขอบคุณความไม่รู้ ที่ทำให้รู้จักครูชื่อ ประสบการณ์ เราสร้างกิจกรรม เพราะกิจกรรมสร้างเรา

ลุงค่ะๆ ตะลอนทัวร์ทั่วเกาะภูเก็ตไปทางไหนค่ะ

#Phuket, #Pho-Thong Bus

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

#Phuket, #Pho-Thong Bus

ยิ้มซิ ยิ้มซิ ที่รักยิ้มนานๆ

#Phuket, #Pho-Thong Bus

โหลๆๆ วอหนึ่งเรียกวอสอง ทราบแล้วเปลี่ยน

#Phuket, #Pho-Thong Bus

พี่ค่ะๆ มีเบอร์ไหมค่ะ (ลงพื้นที่ครั้งแรกใจมันก็สั่นๆ)

#Phuket, #Pho-Thong Bus

เพื่อนหนูจะรอดไหมน่า ตุ้มๆ ต่อมๆ

#Phuket, #Pho-Thong Bus

โพถ้องมาแล้วจ้าๆ ตะลอนทัวร์ทั่วเกาะภูเก็ต

#Phuket, #Pho-Thong Bus

พวกเรามาทำงานจริงๆ นะ

#Phuket, #Pho-Thong Bus

ทีมงานโพถ้อง

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ
จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ”
…พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก…

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

ที่ปรึกษาโครงการ

ความเชี่ยวชาญทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยและ
ด้านสถิติ

นางสาวจุฑาพร เกษร

หัวหน้าโครงการ

ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


ทีมงานรุ่นที่ 1 (V.1)

(ม.ค.- มี.ค. : 2560)

(Survey + Database)

ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
 • 1) น.ส.พรชนก เกษร
 • 2) น.ส.ณัฐวสา ลิ่มธัญลักษณ์
 • 3) น.ส.มาดี เฉ่งไล่
 • 4) น.ส.เสาวคนธ์ จอมบุญ
 • 5) น.ส.นวรัตน์ ภู่นพคุณ
 • 6) น.ส.สุภลักษณ์ ตาแก้ว
 • 7) น.ส.กนกลักษณ์ ศรพระขรรค์ชัย
 • 8) น.ส.นัตยา ชื่นอารมณ์
 • 9) น.ส.ธันยาภรณ์ ขจรวีระธรรม
 • 10) นายกฤษฎาพันธุ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 • 11) นายวิศรุต จิระคาน
 • 12) นายณัฐพงศ์ กำพุธ
 • 13) นายนริศชัย เสาะสุวรรณ
 • 14) นายสุภชัย วันเสน
 • 15) นายเฉลิมชัย บิลกาย
 • 16) นายวริทธิ์ธร รัตนไตร
ทีมงานรุ่นที่ 2 (V.2)

(เม.ย.- ธ.ค. : 2560)

(Easy Web (WordPress))

ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
 • 1) น.ส.พรชนก เกษร
 • 2) น.ส.ณัฐวสา ลิ่มธัญลักษณ์
 • 3) น.ส.มาดี เฉ่งไล่
 • 4) น.ส.เสาวคนธ์ จอมบุญ
 • 5) น.ส.นวรัตน์ ภู่นพคุณ
 • 6) อ.พรณรงค์ อ่อนชาติ
ทีมงานรุ่นที่ 3 (V.3)

(ม.ค.- ต.ค. : 2561)

(Web-base GIS + Database)


 • 1) น.ส.พรชนก เกษร
 • 2) น.ส.ณัฐวสา ลิ่มธัญลักษณ์
 • 3) น.ส.มาดี เฉ่งไล่
 • 4) น.ส.เสาวคนธ์ จอมบุญ
 • 5) น.ส.นวรัตน์ ภู่นพคุณ
 • 6) นายเอกชัย กกแก้ว
การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (V.4)

  ผลงาน

  “ทุกความพยายาม อาจไม่ประสบความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จ ต้องเกิดจากความพยายาม”

  ผลงานทางวิชาการระดับชาติ @Geoinfotech2018

  1-2 กุมภาพันธ์ 2561

  เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวโดยรถโพถ้องจังหวัดภูเก็ตเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางด้วยรถโพถ้องภูเก็ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต << ดาวโหลด บทคัดย่อ >>

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ @โครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2560

  24 กันยายน 2560

  ส่งผลงานโครงการตะลอนทัวร์ทั่วเกาะภูเก็ต by โพถ้องเข้าร่วมประกวดในโครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร

  ได้รับทุนสนับสนุน @โครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2560

  1 มีนาคม 2560

  โครงการตะลอนทัวร์ทั่วเกาะภูเก็ต by โพถ้องได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ประเภทที่ 1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคลทั้งอาจารย์และบุคลากร

  ติดต่อเรา


  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตภูเก็ต