รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: สะพานหิน

ประเภท: นันทนาการ

ที่ตั้ง: ถนนบางใหญ่ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เวลาเปิด-ปิด: ทุกวัน เวลา 05.00 - 20.00

ค่าบริการ: ฟรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้ เป็นท่าเรือใหญ่ในแถบทะเลอันดามัน มีเรือสินค้าเดินทางมามากมายทั้ง ยุโรป อินเดีย และทางแหลมมลายู เดินทางมาเพื่อทําธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะเหมืองแร่ดีบุกที่เจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น รวมถึพ่อค้าทั้งหลายใช้เป็นที่ ลําเลียงสินค้าลงเรือไปยังที่อื่น ๆ สะพานหินจึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเมือง ที่คอยต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนจากทั่วทุกที่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่สะพานหิน โดยการถมทะเลเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ จากอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ให้ยื่นแหลมออกไปในทะเล และเป็นสวนสาธารณะคนภูเก็ตชอบพาครอบครัวไปนั่งเล่นริมทะเลแบบสบายๆ เป็นศูนย์กีฬา-สวนสุขภาพ เป็นสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมและพิธีสําคัญต่างๆมากมาย โดยเฉพาะประเพณีกินเจใช้ในพิธีการส่งพระ สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป การมาเที่ยวที่นี่ ก็จะถือว่าได้มาชมสถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ ไทยในจังหวัดภูเก็ต