รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: เขาโต๊ะแซะ

ประเภท: นันทนาการ

ที่ตั้ง: ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

เวลาเปิด-ปิด: -

ค่าบริการ: -

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: เขาโต๊ะแซะมีความสูงกว่า 250 เมตร ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต เป็นภูเขาคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน คนท้องถิ่น มักนิยมออกกําลังกายเดินขึ้นตามทางลาดชันของเขา กิจกรรมอย่างอื่นที่มักนิยมได้แก่ การขึ้นไปชมวิวของเมืองภูเก็ต ข้างบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองที่ล้อมรอบด้วยทะเล เส้นขอบฟ้า และแนวเขาได้ทั้งนี้ระหว่างทาง ขึ้นยอดเขามีร้านอาหาร กันด้วยที่ออกกําลังกายเป็นระยะๆ และยังมีศาลพ่อตาโต๊ะแซะ ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มือง ของชาวภูเก็ตให้แวะสักการบูชากันด้วย นอกจากนี้ บนเขายังมีลิงอยู่เป็นฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะให้อาหารฝูงลิงได้ซึ่งมักจะออกมาในช่วงเย็น ลิงเหล่านี้ไม่ดุร้ายแต่ควรระวังไม่อยู่ใกล้ชิดมากจนเกินไป อาจทําให้ได้รับอันตรายจากลิงเหล่านี้ได้