รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: วัดพุทธมงคลนิมิตร

ประเภท: ประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง: ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เวลาเปิด-ปิด: -

ค่าบริการ: ฟรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: ปัจจุบันเป็นวัดหลวงประจําจังหวัดภูเก็ต มีพระราชวิสุทธิมุณีเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร วัดมีความขลัง ความเก่าแก่และเป็นวัดหลวง ก่อตั้งขึ้นในเมืองภูเก็ตหลังจากเมืองถลางถูกพม่าตีลงในรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา เพราะก่อนหน้านี้เมือง ภูเก็ตอยู่ บริเวณวัดเก็ตโฮ่ วัดมงคลนิมิตร ไม่ปรากฏผู้สร้างที่แน่ชัดและไม่มีหลักฐาน แต่เจ้าเมืองภูเก็ตได้ปฏิสังขรณ์ทะนุบํารุงตลอดมา