รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: วัดฉลอง

ประเภท: ประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง: ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83130

เวลาเปิด-ปิด: -

ค่าบริการ: ฟรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: วัดฉลอง หรือชื่อทางการคือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ใครมาภูเก็ตจะต้องแวะมานมัสการหลวงพ่อแช่ม เพื่อความสิริมงคลแก่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรคของหลวงพ่อแช่ม ท่านมีบุญบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่ง ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา