รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: ธนาคารชาร์เตอร์

ประเภท: อื่นๆ

ที่ตั้ง: ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาเปิด-ปิด: -

ค่าบริการ: -

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: อาคารธนาคารชาร์เตอร์ และอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ บริเวณถนนภูเก็ต ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ทรงชิโนโปรตุกิสที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สำหรับอาคารเก่าทั้งสองนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นธนาคารแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภูมิภาคนี้ประมาณปี พ.ศ.2450 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยดำริของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดีฯ เจ้าเมืองภูเก็ตที่มองการณ์ไกล พัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเงินการธนาคารของเมืองภูเก็ตสู่ระบบสากล ในการค้าขายแร่ดีบุก ยางพาราและสินค้าต่างๆไปยังต่างประเทศ ยังความเจริญรุ่งเรืองเกิดแก่ภูเก็ตในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเทศบาลนครเมืองภูเก็ตและสมาคมเพอรานากันร่วมมือกันปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบาบ๋าภูเก็ตที่เหมาะสำหรับจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองภูเก็ต อันได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในอดีต ไม่ว่าจะเป็น โบราณวัตถุ หนังสือประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวภูเก็ตและชาวปีนังที่เดินทางติดต่อสื่อสารกัน เพื่อค้าขายแร่ดีบุก จนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม