รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่

ชื่อสถานที่: เกาะสิเหร่

ประเภท: ชายหาด

ที่ตั้ง: ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เวลาเปิด-ปิด: -

ค่าบริการ: -

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่: เกาะสิเหร่ ห่างจากตัวเมือง 4 กม. ไปตามถนนศรีสุทัศน์ มีพื้นประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต คลองท่าจีนกั้นระหว่างทั้งสอง และมีสะพานเชื่อมกันโดยสะดวก บริเวณบนยอดเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ชายหาดไม่เหมาะในการเล่นน้ำเพราะพื้นทรายมีโคลนปน บริเวณแหลมตุ๊กแก เป็นที่ อยู่ของ ชาวเล หรือชาวน้ำหรือชาวไทยใหม่ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ตาม เกาะในมหาสมุทรอินเดีย